Miara pracy cz. 1

Za jednostkę do mierzenia wielkości pracy przyjęto w mechanice taką pracę, która może podnieść jeden kilogram na wysokość jednego metra; taką jednostkę nazywamy kilogramometrem. Przyjęto oznaczać kilogram przez kg, metr przez m, a kilogramometr — przez kgm. Mówiąc, że wykonaliśmy pracę 100 kgm, rozumiemy, żeśmy wykonali pracę tak wielką, iż gdyby ona została zastosowana do […]

Praca mechaniczna

Każda siła może wykonać pracę. Człowiek, podnoszący ciężar, pracuje. Gdyby ciężar nie usiłował spaść ku dołowi, gdy go człowiek podnosi w górę, t. j. gdyby nie działał w stronę przeciwną sile, podnoszenie ciężaru nie stanowiłoby pracy. Gdy człowiek piłuje żelazo, rozsuwa on cząstki, które dążą ku sobie. Para w cylindrze parowym przeciwdziała oporowi tłoka. A […]