Michał Wójcik rozmawia z Wacławem Radziwinowiczem, wieloletnim korespondentem polskiej prasy w Moskwie, znawcą Rosji, o książce, która jest fascynującą opowieścią o Stalinie i ludziach, którzy tworząc przerażającą potęgę Związku Radzieckiego stali się pośmiewiskiem naukowego świata.
W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku garstka geniuszy, niewydarzonych profesorów i naukowych szarlatanów zawarła pakt z komunistyczną władzą w celu stworzenia światowego supermocarstwa. Książka Simona Ingsa opowiada o tym, do jakich nadużyć i zbrodni dochodzi, kiedy nauka staje się sługą polityki. A także o powikłanych losach uczonych, którzy stawali przed alternatywą: służyć swoją wiedzą złu czy zachować życie.

Stalin i naukowcy. Historia tryumfu i tragedii, 1905 – 1953
Simon Ings
Tłumaczenie: Krzysztof Kurek
Wydawnictwo: Agora SA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.