Zmiana objętości ciał cz. 4

Ciepło polega więc na rudni cząsteczek ciała, a temperatura ciała, zależy od szybkości tego ruchu. Gdy szybko biegnąca kula uderza w drugą, toczącą się przed nią wolniej, wówczas sama traci część swego ruchu, gdy druga nabywa ruchu szybszego; tak samo gdy ciało cieplejsze zetknie się z chłodniejszym, ruch cząsteczek w pierwszym słabnie, w drugim się przyspiesza, czyli pierwsze stygnie, drugie się ogrzewa. Gdy ciepło wnika do ciała, nie tylko rozsuwa jego cząsteczki, lecz musi przezwyciężyć ciśnienie zewnętrznego powietrza. Tylko gdy wnika do ciała lotnego, nie ma do wykonania tej pierwszej pracy, gdyż cząsteczki gazu same się rozchodzą; ma ono wówczas do wykonania tylko drugą pracę, t. j. pokonać ciśnienie zewnętrzne, jednakowe dla wszystkich ciał. Z tego właśnie powodu, wszystkie gazy przy ogrzewaniu, rozszerzają się jednakowo.

Zachowanie się wody przy 0° do + 4°. Woda przy ogrzewaniu i oziębianiu zachowuje się w pewnych temperaturach odmiennie od innych ciał. Gdy oziębiamy wodę ciepłą, kurczy się ona wciąż, jak i inne ciała oziębiane, lecz tylko do +4 stopni. Gdy ją jednak dalej oziębiamy, poniżej +4 stopni, zamiast się kurczyć w dalszym ciągu, poczyna ona się rozszerzać i tak rozszerza się ona wciąż, w miarę, jak ją oziębiamy poniżej + 4° C, aż do 0°.

Comments

  1. By Reklama