łóżka kontynentalne warszawa

Źródło energii na ziemi

Wszystkie prawie formy energii na ziemi, zawdzięczamy energii, jaką ziemia otrzymuje od słońca w postaci jego promieni. To ta energia cieplna słońca, ogrzewając ziemię w jednej miejscowości silniej, niż w innej, powoduje wiatry, to ona, ogrzewając wodę ulatnia ją, tworząc obłoki, spadające deszczem, płynące potem strumieniem, to energia światła słonecznego, wnikając do roślin zielonych, zostaje […]

łóżka kontynentalne warszawa

Miara pracy cz. 3

Widzieliśmy poprzednio, że gdy na opór działamy dźwignią, podpartą blisko punktu oporu, zyskujemy na sile tyle razy, ile razy ramię siły jest dłuższe od ramienia oporu, ale jednocześnie tracimy na czasie tyleż razy, gdyż droga, jaką przebywa siła, będzie w tym razie dłuższą od drogi oporu również tyle razy, ile razy ramię siły jest dłuższe […]

łóżka kontynentalne warszawa

Dwa rodzaje energii mechanicznej cz. 1

Widzieliśmy, że zarówno kamień leżący na dachu, jak i kamień spadający, posiadają energię; zawiera ją zarówno woda w wysoko położonym zbiorniku, jak i woda płynąca w rzece. Energię masy spoczywającej, np. energię kamienia, leżącego na górze czy na dachu, albo ciała zawieszonego, energię strzały na napiętym łuku, energię sprężyny skręconej, wody wstrzymanej przez szluzę lub […]

łóżka kontynentalne warszawa

Kształt cieczy

Ciało płynne, czyli ciekłe,, złożone jest z cząsteczek o tak słabej spójności, że najmniejsza siła łatwo je rozdziela; z tego powodu pod wpływem ciężkości, takie ciało się rozlewa. Nie pozwala się ono prawie wcale ścisnąć i zachowując stałą objętość, łatwo zmienia kształt, zależnie od naczynia, w którym się mieści. Jedynie górna powierzchnia cieczy, pod wpływem […]

łóżka kontynentalne warszawa

Prawo Pascala cz. 1

Jeżeli na ciecz, znajdującą się w naczyniu, mającym otwory u dołu (w dnie), z boków i u góry, wywieramy ciśnienie, naciskając np. korek, zamykający górny otwór tego naczynia, to ciecz wytryskuje przez te otwory we wszystkie strony równomiernie: przez otwór trzy razy większy, wytryskuje słup cieczy 3 razy grubszy, na taką samą odległość, jak gdyby […]

łóżka kontynentalne warszawa

Ciśnienie na ścianki cz. 4

Naczynie, mające w bocznej ściance otwór nad dnem, swobodnie zawieszone (czy pływające na korku, lub stojące na lekkim wózku) i napełnione wodą, odchyla się z kierunku pionowego (czy odpływa lub odsuwa się), w stronę przeciwną otworowi, przez który wycieka, w naczyniu bowiem, ciśnienie cieczy na jakikolwiek punkt bocznej ścianki, równoważy się takim samym ciśnieniem jej […]

łóżka kontynentalne warszawa

Prawo Pascala cz. 2

Przypuśćmy jeszcze np., że piłka gumowa, mająca 100 cm2 powierzchni, jest całkowicie wypełniona wodą. Jeżeli na jedno jej miejsce, wielkości 1 cm2 naciśniemy siłą 1 kilograma, to każde inne miejsce, mające również 1 cm2, dozna ze strony wody ciśnienia takiego samego (1 kg); cała przeto piłka wydmie się we wszystkie strony, jakby parta od wewnątrz […]

łóżka kontynentalne warszawa

Miara pracy cz. 1

Za jednostkę do mierzenia wielkości pracy przyjęto w mechanice taką pracę, która może podnieść jeden kilogram na wysokość jednego metra; taką jednostkę nazywamy kilogramometrem. Przyjęto oznaczać kilogram przez kg, metr przez m, a kilogramometr — przez kgm. Mówiąc, że wykonaliśmy pracę 100 kgm, rozumiemy, żeśmy wykonali pracę tak wielką, iż gdyby ona została zastosowana do […]

łóżka kontynentalne warszawa

Praca mechaniczna

Każda siła może wykonać pracę. Człowiek, podnoszący ciężar, pracuje. Gdyby ciężar nie usiłował spaść ku dołowi, gdy go człowiek podnosi w górę, t. j. gdyby nie działał w stronę przeciwną sile, podnoszenie ciężaru nie stanowiłoby pracy. Gdy człowiek piłuje żelazo, rozsuwa on cząstki, które dążą ku sobie. Para w cylindrze parowym przeciwdziała oporowi tłoka. A […]

łóżka kontynentalne warszawa

Pojęcie energii cz. 1

Widzieliśmy, że woda, znajdująca się w zbiorniku, umieszczonym wysoko, gdy zacznie spływać, może wykonać jakąś pracę, np. poruszyć koło wodne. Dopóki mieści się w zbiorniku i nie spływa, posiada ona zdolność wykonania pracy, lecz jej nie wykonywa. Tak samo kamień, leżący na dachu, lub zawieszony swobodnie na sznurze, ma możność wykonania pracy Również kamień spadający, […]

łóżka kontynentalne warszawa

łóżka kontynentalne warszawa