Szczególne rodzaje promieni cz. 2

Promienie Rontgena. Świecące pod wpływem promieni katodalnych miejsce szklanej ścianki naczynia, wysyła obok jasnych, jeszcze szczególne promienie ciemne w przestrzeń na zewnątrz naczynia, zwane promieniami Rontgena. Mają one tę własność, że pewne ciała, na które one działały, świecą potem w ciemności (fluoryzują). Są to prawdopodobnie nie fale eteru, lecz stanowią ruch nadzwyczaj drobnych mas. Działają one jak kliszę fotograficzną, nawet owiniętą w czarne sukno, papier, lub zamkniętą w skrzynce drewnianej. Promienie Rontgena przenikają również przez wiele innych ciał, będących dla promieni światła nieprzezroczystymi, np. przez kauczuk, skórę, blaszki glinowe (aluminiowe), drzewo, ciało ludzkie i zwierzęce; nie przenikają zaś kości, węgla, kwarcu i metali. Przepuszczając je więc przez ciało nasze, widzimy w nim dokładnie ciemno zarysowujące się kości oraz obce ciała metaliczne (igły, kule, pierścionki i t. p.), co znajduje ważne zastosowanie w badaniach chirurgicznych; przepuszczając je przez skrzynkę drewnianą, widzimy zawarte w niej przedmioty metaliczne, kościane i t. p. Niektóre ciała, zwłaszcza rzadkie metale, jak uran, tor, cer, a przede wszystkim rad, wysyłają w zwykłym stanie promienie podobne do promieni Rontgena, a po części mające własności promieni katodalnych; nazywamy je ciałami promieniotwórczymi.

Comments

  1. By Reklama