Szczególne rodzaje promieni cz. 1

Promienie katodalne. Jeżeli, w zamkniętą dookoła rurkę czy kulę szklaną, wlutujemy w 2 oddalonych od siebie miejscach druciki platynowe i w naczyniu tym rozrzedzimy powietrze bardzo silnie, to po złączeniu drucików z przewodnikami, prowadzącymi silny prąd elektryczny, pojawia się we wnętrzu naczynia światło fioletowe, wyjąwszy miejsca, otaczającego drucik złączony z biegunem ujemnym, czyli katodem źródła prądu: miejsce przy katodzie pozostaje ciemne. W miarę, jak powietrze w naczyniu coraz bardziej rozrzedzamy, miejsce ciemne przy katodzie powiększa się, aż wreszcie światło fioletowe w naczyniu ginie zupełnie. W tej chwili jednak, część szkła naczynia, leżąca naprzeciw katodu, poczyna świecić. Oczywiście więc z katodu wybiegać muszą niedostrzegalne promienie, które, uderzając w szkło, powodują jego świecenie (fosforescencję). Te ciemne, niewidoczne promienie, idące z bieguna ujemnego, nazywamy promieniami katodalnymi. Biegną one zawsze w linii prostej, bez względu na to, gdzie umieściliśmy biegun dodatni. Promienie te nie polegają na ruchu drgającym, wytwarzającym fale w eterze, lecz wynikać muszą z niezwykle szybkiego ruchu niepojęcie drobnych cząstek, odrywanych z katodu i posiadających ujemny ładunek elektryczny: dają się one odchylać za pomocą magnesu.

Comments

  1. By Reklama