Prasa hydrauliczna

Prasa hydrauliczna jest maszyną, opartą na zasadzie powyższego prawa Pascala. Jest ona złożona z 2 pionowych rur A i B, złączonych z sobą u dołu, z których jedna, B, jest znacznie, np. 50 razy, szersza od drugiej, A. W obie rury wstawione są tłoki (e i E). Gdy naciśniemy tłok w wąskiej rurze siłą 1 kg, woda, przechodząc do B, ciśnie na dolną powierzchnię tłoka E siłą tyle razy większą, ile razy powierzchnia tego tłoka E, jest większą od powierzchni tłoka e, t. j. siłą 50 kg i może podnieść tyle razy większy ciężar. Zyskujemy tu więc 50 razy na sile. Ponieważ jednak woda, przechodząc z naczynia węższego de szerszego, rozlewa się wszerz, podnosi się przeto w szerszym naczyniu na wysokość 50 razy mniejszą: zysk  więc na sile pokrywa się taką samą stratą na drodze. Prasa hydrauliczna znajduje rozliczne ważne zastosowania w praktyce.

 

Comments

  1. By Reklama