Prądy indukcyjne cz. 4

Pod wpływem więc wzmocnionego magnetyzmu podkowy, wzmacnia się teraz prąd w cewkach obracającego się koła, a z kolei staje się silniejszym i magnetyzm podkowy itd. Tak prąd dostarczany przez maszynę wzrastałby wciąż dalej, gdyby nie zwiększające się jednocześnie przyciąganie magnetyczne pomiędzy podkową a kołem, stawiające coraz większy opór obrotowi koła. W szybki ruch obrotowy puszczamy to koło za pomocą maszyny parowej, silnika gazowego, turbiny wodnej, czy parowej i t. p. i dlatego w krajach, w których natura dostarcza wielkiej siły (np. wodospady), wytwarzanie silnych prądów jest daleko tańsze, niż u nas. Jeżeli prądnicy dostarczamy już gotowego prądu z innego źródła, np. z baterii, koło jej pocznie się obracać, tak, że ruch ten będziemy mogli przenieść na koło innej maszyny; dynamomaszyna staje się w tym razie silnikiem elektrycznym (elektromotorem). A więc, w prądnicy nie tylko energia mechaniczna zamienia się w prąd elektryczny, lecz i odwrotnie, prąd przeistacza się w pracę mechaniczną. Dzięki tym własnościom prądnicy możemy energię przesyłać na znaczne odległości i wprowadzać w ruch maszyny, oddalone milowymi przestrzeniami od źródła ich siły.

Comments

  1. By Reklama