Prądy indukcyjne cz. 3

W tym drugim przyrządzie, przez który słuchamy, umieszczone są jeszcze zwykle luźno przylegające do siebie kawałki węgla twardego, które pod wpływem prądu drgają, stawiając słabszy lub silniejszy opór prądowi, w miarę, jak on się zmienia, co wpływa na znaczne wzmocnienie słyszanego dźwięku; taki przyrząd nazywamy mikrofonem.

Prądnica. Najsilniejsze prądy indukcyjne, stosowane dziś do poruszania wielkich maszyn, do oświetlania miast, wprowadzania w ruch wagonów tramwajowych itp., otrzymujemy za pomocą dynamomaszyn. Dynamomaszyna czyli prądnica, składa się z dużej podkowy żelaznej, na którą nasadzono cewki (jak w elektromagnesach); między biegunami tej podkowy obracamy z wielką szybkością koło z tak nawiniętymi na nie drutami izolowanymi, iż tworzą kilkadziesiąt cewek, których druty łączą się odpowiednio z sobą i z komutatorem, przylegającym do osi koła. Ponieważ każde żelazo, a więc i żelazo podkowy prądnicy, zawiera słaby magnetyzm, przeto przy obrocie koła            zjawia się w drucie jego cewek, pod wpływem tego magnetyzmu słaby prąd, który przechodzi na drut wielkich cewek podkowy i wzmacnia jej magnetyzm.

Comments

  1. By Reklama