Prądy indukcyjne cz. 1

Prąd zmienny. Jeżeli do pustej wewnątrz cewki, której oba końce drutu z sobą złączymy, nie łącząc ich z żadnym źródłem prądu, wsuniemy sztabkę namagnesowaną, po drucie cewki przebiegnie prąd elektryczny chwilowy; gdy sztabkę wysuniemy, w drucie tym zjawi się na chwilę znów prąd, lecz biegnący w stronę przeciwną. Prąd, wywołany w podobny sposób przez wpływ z zewnątrz, nazywamy prądem indukcyjnym. Widzimy tego, że nie tylko prąd wywołuje magnetyzm, jak się o tym przekonaliśmy poprzednio, lecz i odwrotnie: magnetyzm może wytworzyć prąd elektryczny. Gdybyśmy do. cewki bezustannie z nadzwyczajną szybkością wsuwali magnes i wysuwali go, po jej drucie przebiegałby prawie bezustannie prąd, zmieniający wciąż na przemian swój kierunek. Taki prąd nazywamy prądem zmiennym w odróżnieniu od prądu płynącego ciągle w jednym kierunku i bez ciągłych przerw, czyli prądu stałego. To samo się stanie, gdy do takiej cewki, zamiast magnesu, wsuwać i wysuwać będziemy inną węższą cewkę, po drucie której już płynie prąd.

Prąd więc w jednym przewodniku powstać może pod wpływem prądu, płynącego po innym, równoległym doń przewodniku. W tym razie płynie on po zewnętrznej cewce w stronę przeciwną, niż po wewnętrznej. Prąd zmienny możemy za pomocą pewnego urządzenia (komutatora) zwrócić w jednym kierunku.

Comments

  1. By Reklama