Powietrze i jego ciężar

Powietrze i jego ciężar. Ze wszystkich gazów najważniejsze jest dla nas powietrze. Jest to mieszanina kilku gazów (głównie 4-ch części na objętość azotu na 1 część tlenu, z domieszką drobnej ilości dwutlenku węglowego, dość zmiennej ilości pary wodnej i innych ciał). Powietrze otacza kulę ziemską dookoła powłoką lotną, wysoką na kilkadziesiąt mil (około 300—400 kilom.) tak, że żyjemy jakby na dnie wielkiego oceanu powietrznego, który nazywamy atmosferą. Powietrze jest przezroczyste i ma barwę niebieskawą, którą dostrzec możemy, gdy mamy przed sobą grubą warstwę powietrza zupełnie czystego (stąd mamy nad sobą błękit nieba, odległe lasy i góry .wydają się otoczone mgłą niebieskawą). Jak każde ciało, tak i powietrze, jest przyciągane przez ziemię i dlatego nie może ono ulecieć z ziemi w przestrzeń, lecz bezustannie, pomimo ruchu ziemi, otacza ją dookoła. Skoro zaś powietrze jest przez ziemię przyciągane, przeto ma ono ciężar.

Po wyciągnięciu powietrza z naczynia staje się naczynie to lżejsze; z różnicy na wadze można oznaczyć ciężar danej objętości powietrza. 1 litr (kwarta) powietrza waży 1,3 grama; powietrze jest więc około 777 razy lżejsze od wody, której 1 litr waży 1 kilogram. Z powodu tego ciężaru, górne warstwy powietrza cisną na dolne, tak, że im bliżej ziemi, tym powietrze jest bardziej ściśnięte, gęstsze.

 

Comments

  1. By Reklama