Ciśnienie na ścianki cz. 7

Włoskowatość. Prawo naczyń połączonych, nie stosuje się jednak do naczyń zbyt wąskich (o średnicy mniejszej, niż 3 milimetry). Łatwo zauważyć, że woda w wąskich rurkach, w nią sanursonych, stoi na poziomie wyższym niż dookoła rurki. W rurce, której światło ma średnicę, zbliżoną do grubości włosa, woda wznosi się na wysokość bardzo znaczną. Tak samo, jak […]

Ciśnienie na ścianki cz. 6

Prawo: Powierzchnia górna cieczy we wszystkich naczyniach, u dołu z sobą złączonych swobodnie, a u góry otwartych, układa się zawsze w jednej płaszczyznę poziomej. Zasada ta znajduje bardzo ważne zastosowania w praktyce. Gdy np. szklaną rurę pionową połączymy u dołu (pod powierzchnią wody) i u góry (nad nią) z kotłem, woda z kotła wejdzie do […]

Ciśnienie na ścianki cz. 5

Zasada naczyń połączonych. Wyobraźmy sobie 2 naczynia tej samej lub różnej objętości i kształtu, połączone ze sobą u dołu rurką tak, że ciecz może przepływać z jednego naczynia do drugiego; oba naczynia są u góry otwarte. Jeżeli do jednego z nich nalejemy wody czy innej cieczy, przepłynie ona do drugiego i podniesie się w nim […]

Ciśnienie na ścianki cz. 4

Naczynie, mające w bocznej ściance otwór nad dnem, swobodnie zawieszone (czy pływające na korku, lub stojące na lekkim wózku) i napełnione wodą, odchyla się z kierunku pionowego (czy odpływa lub odsuwa się), w stronę przeciwną otworowi, przez który wycieka, w naczyniu bowiem, ciśnienie cieczy na jakikolwiek punkt bocznej ścianki, równoważy się takim samym ciśnieniem jej […]

Ciśnienie na ścianki cz. 3

Należy przeto ściśle odróżniać ciśnienie cieczy od jej ciężaru, tak jak np. ciśnienie sprężyny od jej ciężaru. Stąd prawo: Ciśnienie cieczy ku dołowi, równa się ciężarowi słupa tej cieczy, mającego za podstawę powierzchnię, doznającą ciśnienia, za wysokość zaś, odległość tej powierzchni od górnego poziomu cieczy. Prawo 2. Jeżeli sobie wyobrazimy na bocznej ściance naczynia, zawierającego […]

Ciśnienie na ścianki cz. 2

Jeżeli więc, powierzchnia dna wiadra, czy konwi ma 500 cm2, a wysokość wody w tych naczyniach wynosi 35 cm, to ciśnienie wody na to dno, równa się ciśnieniu 500×35=17500 cm3 wody = 17500 gramom =17,5 kilogramom, jak stwierdzono za pomocą doświadczeń, bez względu na to, ile wody w takim naczyniu się znajduje, a więc bez […]

Ciśnienie na ścianki cz. 1

  Każda ciecz wywiera ciśnienie ku dołowi (na dno naczynia, lub na górną powierzchnię zanurzonego w niej ciała) jak i na boki (na boczne ścianki naczynia, na boczne powierzchnie umieszczonego w niej przedmiotu), jak wreszcie i ku górze (na dolną powierzchnię ciała w niej się znajdującego). To ciśnienie jest we wszystkich 3-ch wypadkach niezależne od […]

Prasa hydrauliczna

Prasa hydrauliczna jest maszyną, opartą na zasadzie powyższego prawa Pascala. Jest ona złożona z 2 pionowych rur A i B, złączonych z sobą u dołu, z których jedna, B, jest znacznie, np. 50 razy, szersza od drugiej, A. W obie rury wstawione są tłoki (e i E). Gdy naciśniemy tłok w wąskiej rurze siłą 1 […]

Prawo Pascala cz. 2

Przypuśćmy jeszcze np., że piłka gumowa, mająca 100 cm2 powierzchni, jest całkowicie wypełniona wodą. Jeżeli na jedno jej miejsce, wielkości 1 cm2 naciśniemy siłą 1 kilograma, to każde inne miejsce, mające również 1 cm2, dozna ze strony wody ciśnienia takiego samego (1 kg); cała przeto piłka wydmie się we wszystkie strony, jakby parta od wewnątrz […]

Prawo Pascala cz. 1

Jeżeli na ciecz, znajdującą się w naczyniu, mającym otwory u dołu (w dnie), z boków i u góry, wywieramy ciśnienie, naciskając np. korek, zamykający górny otwór tego naczynia, to ciecz wytryskuje przez te otwory we wszystkie strony równomiernie: przez otwór trzy razy większy, wytryskuje słup cieczy 3 razy grubszy, na taką samą odległość, jak gdyby […]