Mierzenie ciśnienia powietrza cz. 4

Ponieważ, im wyżej się wznosimy, tern powietrze staje się rzadsze i tern niższy pozostaje nad nami słup powietrza, a więc tern bardziej zmniejsza się ciśnienie i tern bardziej rtęć w barometrze opada, przeto barometr służyć może również do mierzenia wysokości. Na każde 10 m wysokości, spada-ciśnienie barometryczne o 1 mm. Przyrząd Torricellego daje z różnych […]

Mierzenie ciśnienia powietrza cz. 3

Próżnia Torricellego. Gdy rtęć, która początkowo wypełniała całą rurkę Torricellego, po wstawieniu otworu rurki do naczynka z rtęcią, spadła do wysokości 760 mm, to po nad nią w rurce powstała pusta przestrzeń, ani powietrzem, ani niczym innym nie wypełniona, którą nazywamy próżnią Torricellego; jest to najdoskonalsza próżnia, jaką możemy otrzymać. Barometr. Opisany powyżej przyrząd Torricellego, […]

Mierzenie ciśnienia powietrza cz. 2

Istotnie, gdy zamkniętą na jednym końcu rurkę szklaną, długości około 1 metra, napełnił rtęcią i zamknąwszy na chwilę otwór palcem, odwrócił ją dnem do góry, wstawiwszy otwór do naczyńka z rtęcią, to po usunięciu palca, rtęć w rurce opadła nieco, zatrzymawszy się na wysokości około 760 mm nad poziomem rtęci w naczyniu. A więc, ciśnienie […]

Mierzenie ciśnienia powietrza cz. 1

Mierzenie ciśnienia powietrza. Jeżeli, jak widzieliśmy, z rurki u góry zamkniętej, wypełnionej wodą i wstawionej dolnym otworem do wody, woda nie wypływa, podtrzymana ciśnieniem zewnętrznego powietrza, to dowodzi, że to ciśnienie jest większe, aniżeli ciśnienie ciężaru wody w tej rurce. Zachodzi przeto pytanie, jak wysokiego trzeba by słupa wody, aby zrównoważył ciśnienie powietrza. Włoski fizyk […]

Ciśnienie atmosferyczne cz. 3

Blat stołu, mający 1 metr kwadratowy powierzchni (100 X 100 = 10000 cm2), doznaje przeto ciśnienia 10.000 kilogramów; zapadłby się on pod takim ciśnieniem, gdyby ono nie działało ze wszystkich stron, a więc i od dołu ku górze, tak, że ciśnienia w przeciwnych kierunkach znoszą swe działanie. Ku górze ciśnie powietrze i wszelki gaz tak […]

Ciśnienie atmosferyczne cz. 2

Powietrze, jak każdy gaz i jak każda ciecz, ciśnie we wszystkich kierunkach, tak że gdy naciśniemy piłkę, wypełnioną powietrzem w jednym miejscu, wydyma się ona na całej powierzchni. Trzymając rurkę lejka w ustach i przyłożywszy do większego otworu lejka ćwiartkę papieru, wyciągnijmy z lejka powietrze ustami; papier przylega do lejka, przyciskany do niego ciśnieniem zewnętrznego […]

Ciśnienie atmosferyczne cz. 1

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie powietrza ku dołowi i ku górze łatwo wykazać, napełniwszy np. naczynie po brzegi wodą, zamknąwszy na chwilę otwór palcem lub kawałkiem przyłożonego do brzegów otworu papieru, odwróciwszy następnie tak zatkane naczynie otworem ku dołowi, przy czym papier nie odpada, podtrzymywany ciśnieniem powietrza ku górze i wstawiwszy to naczynie otworem do wody; gdy […]

Powietrze i jego ciężar

Powietrze i jego ciężar. Ze wszystkich gazów najważniejsze jest dla nas powietrze. Jest to mieszanina kilku gazów (głównie 4-ch części na objętość azotu na 1 część tlenu, z domieszką drobnej ilości dwutlenku węglowego, dość zmiennej ilości pary wodnej i innych ciał). Powietrze otacza kulę ziemską dookoła powłoką lotną, wysoką na kilkadziesiąt mil (około 300—400 kilom.) […]

Prężność gazów cz. 2

Gdy ciśnienie zwiększymy 4 razy, objętość gazu zmniejszy się 4 razy, lecz jednocześnie gęstość jego i prężność tyleż razy wzrosną. Praico: Objętość ciała lotnego jest odwrotnie proporcjonalna do ciśnienia, jakiemu podlega, do jego gęstości i do jego prężności. Na prężności powietrza opiera się działanie pukawek, dmuchawek, wiatrówek, poduszek nadymanych, zamykaczy drzwiowych itp. .Jeżeli w otwór […]

Prężność gazów cz. 1

Prężność gazów. Każde ciało lotne, czyli gaz, dążąc do powiększenia objętości, wywiera ciśnienie na ścianki naczynia, w którym jest zamknięte. To ciśnienie nazywamy prężnością gazu. Im większe wywrzemy ciśnienie na gaz, zamknięty w naczyniu, tern większy usiłuje on stawić opór, tern bardziej wzrasta jego prężność. Jeżeli do cylindra, zamkniętego u dołu dnem i mieszczącego w […]