Działanie prądu elektrycznego cz. 7

Na tej zasadzie opierają się piecyki elektryczne, złożone ze zwoju cienkiego i długiego drutu żelaznego, przyrządy do gotowania, ogrzewania, oświetlania elektrycznego itp. Ponieważ lampy elektryczne, aparat telegraficzny, elektromotor itp. przyrządy osłabiają prąd, przez nie przechodzący, przeto prąd w przewodnikach zwykle nie bywa zbyt silny; przypadkowo jednak, jak już wiemy, może się zdarzyć, że przewodnik, wyprowadzający […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 6

Istnienia pola magnetycznego dowodzi i następujące doświadczenie: Wyobraźmy sobie pręt żelazny, wiszący pionowo na skręconej sprężynie (albo na szalce wagi, której druga szalka jest odpowiednio obciążona dla zrównoważenia jego ciężaru), a pod tym prętem stojącą cewkę pustą wewnątrz; gdy po drucie cewki przebiegnie prąd, pręt żelazny zostaje wciągnięty w jej otwór, tym głębiej, im silniejszy […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 5

Ponieważ drut, wyprowadzający prąd z baterii (czy innego źródła) i owinięty na cewkach elektromagnesu, jak j drut po którym prąd do baterii powraca, możemy wydłużyć bardzo znacznie i dopiero daleko od elektromagnesu łączyć ich końce, puszczając prąd, lub rozłączać je, przeto widzimy, że tą drogą mamy możność przesyłać energię elektryczną i zmieniać ją w ruch […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 4

Możemy sobie wyobrazić, że do kotwicy przyczepiony jest młotek, a obok umieszczony jest dzwonek tak, że ruch kotwicy spowoduje uderzenie młotka w dzwonek; na tej zasadzie zbudowany jest dzwonek elektryczny. Gdybyśmy do kotwicy przytwierdzili ołówek, a przy jego ostrym końcu – pasek przesuwającego się papieru, to za każdym ruchem kotwicy, ołówek uderzając w papier, pozostawiać […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 3

Działanie prądu na żelazo i stal. Jeżeli sztabkę miękkiego żelaza owiniemy drutem izolowanym (aby zwoje drutu nie stykały się ani ze sobą, ani z żelazem), to z chwilą puszczenia po tym drucie prądu elektrycznego, żelazo, nim owinięte, staje się magnesem; z chwilą przerwania prądu magnetyzm żelaza znika. Sztabka stalowa zachowuje magnetyzm w niej wzbudzony nawet […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 2

Kierunek, w jakim igła zboczy, możemy z góry przewidzieć, znając kierunek prądu i odwrotnie: z kierunku zboczenia igły poznajemy kierunek prądu, to na zasadzie następującej reguły: jeżeli wyobrazimy sobie rękę prawą, trzymaną nad igłą magnetyczną wzdłuż jej kierunku tak, że jest wewnętrzną stroną dłoni ku igle zwrócona, a prąd dodatni płynie przez drut przeciągnięty nad […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 1

Ujawnianie prądu. Patrząc się na przewodnik w obwodzie zamkniętym, nie moglibyśmy poznać wzrokiem, czy prąd po nim płynie, czy nie. Nie poznalibyśmy tego, zwłaszcza w przewodniku izolowanym, żadnym innym zmysłem, chyba gdybyśmy ujęli koniec jednego przewodnika w jedną rękę, koniec drugiego – w drugą, tj. włączylibyśmy w obwód prądu własne ciało, lub przyłożyli koniec jednego […]

Barwy ciał cz. 7

Mogą one po rozszczepieniu się i wyjściu z kropel wody wpaść do naszego oka, gdy stoimy zwróceni plecami ku słońcu, a twarzą do kropel padającego w oddali deszczu, lub wodospadu, albo wodotrysku itp. Promienie barwne, wychodzące z kropli, ułożone są w takim porządku kolejnym, jak w widmie słonecznym. Szereg kropel, leżących na jednej wysokości, daje […]

Barwy ciał cz. 6

Stąd pochodzi np., że gdy pokój jest oświetlony światłem czerwonym (wskutek szyb czerwonych, kloszów czy abażurów czerwonych na lampach itp.), cienie przedmiotów wydają się zielone; oko znużone jednostajną barwą czerwoną widzi bowiem wówczas na białej ścianie, obrusie, papierze itp., wszystkie promienie barwy białej, wyjąwszy promieni czerwonych, na które wskutek znużenia się tą barwą staje się […]

Barwy ciał cz. 5

Z tego sądzimy, że barwa zielona nie stanowi barwy samoistnej, lecz powstaje ze zmieszania barwy niebieskiej z żółtą. Tymi samymi sposobami można wykazać, że barwa pomarańczowa jest mieszaniną barwy czerwonej z żółtą, a fioletowa – niebieskiej z czerwoną. Wyłączając więc te barwy, powstające z połączenia innych, pozostaną z barw głównych tylko trzy zasadnicze: czerwona, żółta […]