Miara pracy cz. 3

Widzieliśmy poprzednio, że gdy na opór działamy dźwignią, podpartą blisko punktu oporu, zyskujemy na sile tyle razy, ile razy ramię siły jest dłuższe od ramienia oporu, ale jednocześnie tracimy na czasie tyleż razy, gdyż droga, jaką przebywa siła, będzie w tym razie dłuższą od drogi oporu również tyle razy, ile razy ramię siły jest dłuższe od ramienia oporu. Zyskując przeto na sile, nie możemy zyskać nic na pracy. Gdybyśmy podparli drąg bliżej punktu siły, stracilibyśmy na sile, zyskując tyleż razy na drodze oporu. To samo dotyczy działania wszystkich innych maszyn. Tę zasadę, że możemy zyskać na sile jedynie tylko kosztem takiej samej straty na drodze, lub odwrotnie czyli, że nie możemy nigdy zyskać na pracy, nazywamy złotą zasadą mechaniki. Ta zasada dotyczy działania wszystkich bez wyjątku maszyn. Gdybyśmy dla krótkości oznaczyli siłę działającą w maszynie przez P, opór jej przez Q, drogę przebytą przez siłę – s, a drogę oporu I, wypadnie zawsze, że P X s = Q X I (iloczyn siły przez przebytą przez nią drogę równa się iloczynowi z oporu przez drogę przebytą przez opór), czyli że praca siły równa się pracy oporu.

 

Comments

  1. By Reklama