Miara pracy cz. 1

Za jednostkę do mierzenia wielkości pracy przyjęto w mechanice taką pracę, która może podnieść jeden kilogram na wysokość jednego metra; taką jednostkę nazywamy kilogramometrem. Przyjęto oznaczać kilogram przez kg, metr przez m, a kilogramometr — przez kgm. Mówiąc, że wykonaliśmy pracę 100 kgm, rozumiemy, żeśmy wykonali pracę tak wielką, iż gdyby ona została zastosowana do podnoszenia ciężaru, podniosłaby 100 kg na wysokość ‚1 m, lub, co na jedno wypada, podniosłaby 1 kg na wysokość 100 m, albo też, 50 kg na 2 m, ozy 2 kg na 50 m, albo 25 kg na 4 m, czy 4 kg na 25 m, albo 20 kg na 5 m, lub 5 kg na 20 m itd., bo w tych wszystkich wypadkach, iloczyn z pomnożenia siły przez przebytą przez nią drogę, zawsze jednakowo równa się 100 kgm. Podniesienie 7 kg na wysokość 9 m, stanowi pracę, równą 7 X 9 = 63 kgm. Powiedzieliśmy, że siła, pracując, niszczy się, praca jednak nigdy się nie niszczy. Weźmy jeszcze przykład: Napompowaliśmy ze studni 200 wiader wody do zbiornika, znajdującego się na wysokości 20 m nad powierzchnią wody w studni; jak wielka jest wykonana przez nas w tym wypadku praca? 1 wiadro =12,9 litra, więc 200 wiader = 12,3 X 200 = 2460 l, a ponieważ ciężar 1 litra wody = 1 kg, podnieśliśmy 2460 kg na 20 m, t. j. wykonaliśmy pracę T = P x 1 = 2460 X 20 = 49200 kgm.

 

Comments

  1. By Reklama