Krystaloidy i koloidy

Krystaloidy i koloidy. Nie wszystkie jednak ciecze mogą się z sobą mieszać, a tern samem przez przepony przesiąkać; np. woda i oliwa nie mieszałyby się z sobą nawet bez przepony. Pod tym względem odróżniamy 2 rodzaje ciał: 1) gazy, oraz wszystkie ciała mineralne płynne, lub rozpuszczalne w płynach, oraz znaczna liczba ciał organicznych rozpuszczalnych (alkohole, kwasy, sole, cukier itp.), które zazwyczaj przy wydzielaniu się z roztworu krystalizują – przesiąkają, zawsze przez przepony roślinne, zwierzęce i porowate mineralne; nazywamy je krystaloidami; 2) mniejsza znacznie grupa ciał, znajdujących się zazwyczaj w roślinach i zwierzętach, jako to: klej, białko, krochmal, guma, kauczuk, wszystkie tłuszcze, żywice, garbniki i tzw. alkaloidy (np. chinina, atropina, nikotyna itp.), a z ciał mineralnych – krzemionka galaretowata, nie są przesiąkliwe; nazywamy je koloidami (hole – po grecku: klej). Gdybyśmy więc do pęcherza nalali koloidu, np. białka i wstawili go do wody, zawierającej rozpuszczone sole, wówczas woda z solami, jako krystaloid, wsiąkałaby wciąż do pęcherza, dążąc do rozcieńczenia koloidu, który by nie wysiąkał. Na tym polega pobieranie pożywienia mineralnego z ziemi przez korzenie roślin; zasada ta rządzi również zjawiskami żywienia się zwierząt. Na tej zasadzie odbywa się wyciąganie cukru z buraków i w ogóle, rozdzielanie mieszanin, złożonych z ciał krystaloidalnych i koloidalnych. Na dyfuzji gazów polegają znów takie zjawiska, jak oddychanie roślin, zwierząt itp.

 

Comments

  1. By Reklama