Własności cieczy zbir wpisw

Krystaloidy i koloidy

Krystaloidy i koloidy. Nie wszystkie jednak ciecze mogą się z sobą mieszać, a tern samem przez przepony przesiąkać; np. woda i oliwa nie mieszałyby się z sobą nawet bez przepony. Pod tym względem odróżniamy 2 rodzaje ciał: 1) gazy, oraz wszystkie ciała mineralne płynne, lub rozpuszczalne w płynach, oraz znaczna liczba ciał organicznych rozpuszczalnych (alkohole, […]

Dyfuzja i osmoza

Dyfuzja i osmoza. Płyny, mogące się z -sobą mieszać, dążą. 0 ile się stykają, zawsze do zmieszania się i ustanowienia jednolitej mieszaniny. Tak samo zachowują się i wszystkie ciała lotne. Usiłują one zmieszać się i wówczas, gdy są przegrodzone jakąś przeponą roślinną lub zwierzęcą (błoną gumową, pęcherzem itp.) albo mineralną porowatą. To samo również, jeszcze […]

Ciśnienie na ścianki cz. 13

Do oznaczenia ciężaru właściwego, ciał płynnych i sypkich, używam) najczęściej flaszeczki o wysokiej szyjce, do której nalewamy, czy sypiemy dane ciało do wysokości, jaką sobie na tej szyjce znaczkiem oznaczymy; zważywszy to ciało z flaszeczką, odliczamy ciężar tej ostatniej; w ten sam sposób oznaczamy (raz na zawsze), ciężar takiej samej objętości wody destylowanej (takie flaszeczki […]

Ciśnienie na ścianki cz. 12

Słuszność tego prawa wykazać można doświadczalnie w rozsie się ku górze, jak gdyby wałeczek stracił w wodzie, wadze; możemy jednak znów wagę łatwo doprowadzić do równowagi, napełniwszy zawieszone pod szalką naczynko wodą, a ponieważ ten wałeczek wodny, który wypełni naczynko, będzie ściśle tak wielki, jak wałeczek mosiężny, zanurzony do wody, który w niej na wadze […]

Ciśnienie na ścianki cz. 11

Pełny sześcian żelazny tonie w wodzie; jeżeli jednak ten sześcian rozklepiemy na dużą blachę, z której zrobimy naczynie, czółno itp., puste wewnątrz, tak, aby to naczynie mogło wypchnąć znaczną ilość wody, to po zanurzeniu go do wody, zagłębi się to naczynie w niej o tyle, aż ciężar wypchniętej przez nie wody, stanie się równym ciężarowi […]

Ciśnienie na ścianki cz. 10

Pływanie ciał. Wyobraźmy sobie jakieś ciało c, zanurzone pod wodę. Ponieważ ciśnienie, doznawane przez jego boczne ścianki (w kierunku strzałek poziomych), jest z każdych 2 przeciwległych stron wręcz sobie przeciwne i jednakowe, przeto boczne ciśnienie wzajem się równoważy i zachowanie się ciała w wodzie, pod wpływem jej ciśnienia, zależy tylko od jej ciśnienia górnego (- […]

Ciśnienie na ścianki cz. 9

To ciśnienie ku górze nie zależy więc od ilości wody, znajdującej się pod powierzchnią, podlegającą ciśnieniu (pod powierzchnią denka), lecz od wysokości wody w otoczeniu, licząc od tej powierzchni do poziomu cieczy w naczyniu. Jeżeli dolna powierzchnia ciała, w cieczy zanurzonego, ma np. 15 cm2, a jej odległość od górnej powierzchni cieczy wynosi np. 20 […]

Ciśnienie na ścianki cz. 8

Prawo 3. Jeżeli rurę szklaną, do jednego otworu której przyłożymy denko, wstawimy do wody (przytrzymując denko palcem lub nitką, przywiązaną do jego środka i przechodzącą przez otwór rury), to pomimo swego ciężaru, denko (nawet grube, szklane) nie odpada (pomimo usunięcia palca, czy puszczenia luźno nitki), gdyż jest przyciskane do rury ciśnieniem wody ku górze, o […]

Ciśnienie na ścianki cz. 7

Włoskowatość. Prawo naczyń połączonych, nie stosuje się jednak do naczyń zbyt wąskich (o średnicy mniejszej, niż 3 milimetry). Łatwo zauważyć, że woda w wąskich rurkach, w nią sanursonych, stoi na poziomie wyższym niż dookoła rurki. W rurce, której światło ma średnicę, zbliżoną do grubości włosa, woda wznosi się na wysokość bardzo znaczną. Tak samo, jak […]

Ciśnienie na ścianki cz. 6

Prawo: Powierzchnia górna cieczy we wszystkich naczyniach, u dołu z sobą złączonych swobodnie, a u góry otwartych, układa się zawsze w jednej płaszczyznę poziomej. Zasada ta znajduje bardzo ważne zastosowania w praktyce. Gdy np. szklaną rurę pionową połączymy u dołu (pod powierzchnią wody) i u góry (nad nią) z kotłem, woda z kotła wejdzie do […]