Praca i energia zbir wpisw

Źródło energii na ziemi

Wszystkie prawie formy energii na ziemi, zawdzięczamy energii, jaką ziemia otrzymuje od słońca w postaci jego promieni. To ta energia cieplna słońca, ogrzewając ziemię w jednej miejscowości silniej, niż w innej, powoduje wiatry, to ona, ogrzewając wodę ulatnia ją, tworząc obłoki, spadające deszczem, płynące potem strumieniem, to energia światła słonecznego, wnikając do roślin zielonych, zostaje […]

Prawo zachowania energii

Z podanych dotąd przykładów wynika, że energia może przez jedno ciało udzielić się innemu, może na razie być dla nas niewidoczną, jak np. w kamieniu spoczywającym na dachu, czy w prochu; zanim wybuchnie, to znów może przybrać formę ruchu mechanicznego, czy ciepła, albo jaką inną, lecz nigdy nie ginie i nigdy sama z siebie nie […]

Dwa rodzaje energii mechanicznej cz. 2

Gdy np. wystrzelimy pionowo w górę kulę z rewolweru, posiada ona z początku znaczną energię czynną, czyli energie ruchu, może pokonać wielki opór; w miarę wznoszenia się kuli, energia ta stopniowo słabnie, zamieniając się w energię położenia. Gdy kula ta dosięgnie pewnej wysokości, nie posiada ona już energii ruchu wcale, nie mogłaby pokonać najsłabszego oporu, […]

Dwa rodzaje energii mechanicznej cz. 1

Widzieliśmy, że zarówno kamień leżący na dachu, jak i kamień spadający, posiadają energię; zawiera ją zarówno woda w wysoko położonym zbiorniku, jak i woda płynąca w rzece. Energię masy spoczywającej, np. energię kamienia, leżącego na górze czy na dachu, albo ciała zawieszonego, energię strzały na napiętym łuku, energię sprężyny skręconej, wody wstrzymanej przez szluzę lub […]

Pojęcie energii cz. 2

Kamień, który spadł, stracił energię, jakiej mir udzieliliśmy, podnosząc go, lecz ta energia nie znikła, gdyż jednocześnie cząstki powietrza, które poruszył po drodze, gdy spadał, czy inne ciała, które po drodze potrącał i ziemia, w którą ostatecznie uderzył, zyskały energię tym większą, z im większej wysokości kamień spadał, czyli im większą energię sam stracił. Jeżeli […]

Pojęcie energii cz. 1

Widzieliśmy, że woda, znajdująca się w zbiorniku, umieszczonym wysoko, gdy zacznie spływać, może wykonać jakąś pracę, np. poruszyć koło wodne. Dopóki mieści się w zbiorniku i nie spływa, posiada ona zdolność wykonania pracy, lecz jej nie wykonywa. Tak samo kamień, leżący na dachu, lub zawieszony swobodnie na sznurze, ma możność wykonania pracy Również kamień spadający, […]

Miara pracy cz. 3

Widzieliśmy poprzednio, że gdy na opór działamy dźwignią, podpartą blisko punktu oporu, zyskujemy na sile tyle razy, ile razy ramię siły jest dłuższe od ramienia oporu, ale jednocześnie tracimy na czasie tyleż razy, gdyż droga, jaką przebywa siła, będzie w tym razie dłuższą od drogi oporu również tyle razy, ile razy ramię siły jest dłuższe […]

Miara pracy cz. 2

Otóż praca ta nie zginęła: możemy ją w całości otrzymać na powrót, pozwalając wodzie spadać (Jo zbiornika, np. na koło wodne lub turbinę, która z kolei może oddać tę pracę maszynom czy warsztatom fabryki, której służy za motor, czyli silnik. Część pracy jednak, przy takim przechodzeniu z jednej maszyny na drugą, czy z jednej części […]

Miara pracy cz. 1

Za jednostkę do mierzenia wielkości pracy przyjęto w mechanice taką pracę, która może podnieść jeden kilogram na wysokość jednego metra; taką jednostkę nazywamy kilogramometrem. Przyjęto oznaczać kilogram przez kg, metr przez m, a kilogramometr — przez kgm. Mówiąc, że wykonaliśmy pracę 100 kgm, rozumiemy, żeśmy wykonali pracę tak wielką, iż gdyby ona została zastosowana do […]

Praca mechaniczna

Każda siła może wykonać pracę. Człowiek, podnoszący ciężar, pracuje. Gdyby ciężar nie usiłował spaść ku dołowi, gdy go człowiek podnosi w górę, t. j. gdyby nie działał w stronę przeciwną sile, podnoszenie ciężaru nie stanowiłoby pracy. Gdy człowiek piłuje żelazo, rozsuwa on cząstki, które dążą ku sobie. Para w cylindrze parowym przeciwdziała oporowi tłoka. A […]