Fale elektryczne cz. 1

Promieniowanie elektryczności. Ponieważ elektryczność zachowuje się podobnie, jak ciepło i światło, w które się łatwo zamienia i z których znów powstaje i posiada tę samą szybkość, przeto od dawna zwracało to uwagę badaczów, że do przybieżenia wymaga przewodników, gdy ciepło i światło szerzyć się mogą w przestrzeni, nie zajętej ośrodkiem materialnym, w postaci fal kulistych. Przekonano się jednak, że elektryczność może również się szerzyć jako energia promienista i że wstrząśnienie, spowodowane iskrą elektryczną, rozchodzi się w eterze wszechświatowym w postaci fal. Te promienie elektryczne dają się na znacznej odległości odbić i skupić za pomocą metalicznych zwierciadeł wklęsłych, słabną w stosunku kwadratów z odległości, słowem zachowują się jak promienie jasne i ciemne energii płomienistej; możemy je również uchwycić na umieszczony w oddali drut i zamienić w prąd elektryczny.

Telegraf iskrowy. Na zasadzie rozchodzenia się fal elektrycznych oparty jest t. zw. telegraf bez drutu. Krótka rurka szklana, w której znajdują się opiłki srebra z rtęcią, pomiędzy dwiema blaszkami srebrnymi, złączona jest przewodnikiem z baterią  i dzwonkiem elektrycznym; tak wygląda cały przyrząd telegrafu iskrowego na stacji odbierającej.

Comments

  1. By Reklama