Działanie prądu elektrycznego cz. 9

Okazuje się, że przy każdej blaszce powstaje inny gaz, a mianowicie: przy biegunie + tlen, przy biegunie ujemnym – wodór, którego w tym czasie wytwarza się na objętość 2 razy więcej, niż tlenu. Ponieważ te same 2 gazy, złączone z sobą na powrót chemicznie w tym samym stosunku, tworzą znów wodę, przeto widzimy, że prąd elektryczny rozkłada wodę na jej dwie składowe części. Tak samo rozkłada prąd różne inne związki chemiczne, a przy tym tak, że wydzielające się ze związku metale zbierają się zawsze przy biegunie ujemnym, nie metale zaś – przy dodatnim. Ciała z rozkładu otrzymane, są obdarzone energią chemiczną, dzięki której mogą się zawsze w odpowiednich warunkach na powrót z sobą złączyć. Widzieliśmy, że w ogniwie energia chemiczna zamienia się w elektryczną; obecnie widzimy, że i odwrotnie, energia elektryczna zamienić się może w energię chemiczną. Rozkład chemiczny pod działaniem prądu nazywamy elektrolizą. Na tej zasadzie opiera się pokrywanie różnych przedmiotów metalami na drodze galwanicznej (galwanoplastyka); tj. pozłacanie, posrebrzanie, miedziowanie, niklowanie itp.

Comments

  1. By Reklama