Działanie prądu elektrycznego cz. 7

Na tej zasadzie opierają się piecyki elektryczne, złożone ze zwoju cienkiego i długiego drutu żelaznego, przyrządy do gotowania, ogrzewania, oświetlania elektrycznego itp. Ponieważ lampy elektryczne, aparat telegraficzny, elektromotor itp. przyrządy osłabiają prąd, przez nie przechodzący, przeto prąd w przewodnikach zwykle nie bywa zbyt silny; przypadkowo jednak, jak już wiemy, może się zdarzyć, że przewodnik, wyprowadzający prąd ze źródła, zetknie się z przewodnikiem, odprowadzającym go, tak, że prąd przebiegnie po tym krótkim obwodzie, nie dochodząc do aparatów. Wówczas prąd jest tak silny, że może stopić, a nawet ulotnić przewodnik, powodując nieraz pożar i t. p. Takie bezpośrednie połączenie przewodników nazywamy spięciem krótkim. Należy zawsze usilnie przestrzegać, aby ono nie nastąpiło.

Działanie świetlne prądu widzimy w zastosowaniu praktycznym bądź w postaci lampek żarowych, bądź lamp łukowych. Lampka żarowa jest to gruszkowatego kształtu naczynie szklane, nie zawierające powietrza, w węższy koniec którego wlutowane są dwa druciki platynowe, dające się na zewnątrz połączyć z przewodnikami doprowadzającymi prąd, złączone zaś wewnątrz lampki z sobą bardzo cienkim drucikiem, rozżarzającym się pod wpływem prądu do białości i dlatego dającym światło (obecnie takie druciki wyrabiają z rzadkich metalów: osmu, teluru, tantalu i t. p.); ponieważ w lampce niema powietrza, drucik nie może się spalić.

Comments

  1. By Reklama