Działanie prądu elektrycznego cz. 5

Ponieważ drut, wyprowadzający prąd z baterii (czy innego źródła) i owinięty na cewkach elektromagnesu, jak j drut po którym prąd do baterii powraca, możemy wydłużyć bardzo znacznie i dopiero daleko od elektromagnesu łączyć ich końce, puszczając prąd, lub rozłączać je, przeto widzimy, że tą drogą mamy możność przesyłać energię elektryczną i zmieniać ją w ruch na odległości bardzo znaczne, stosownie do siły prądu (telegrafy, tramwaje elektryczne, pod wagonami których umieszczone są elektromotory itp.). Do zamykania obwodu, tj. łączenia końców przewodników i przerywania go, stosujemy przyciski (jak w dzwonkach elektrycznych), lub urządzenia, działające mechanicznie.

Działanie prądu na igłę magnetyczną i na żelazo czy stal, dowodzi, iż dookoła drutu, po którym przebiega prąd elektryczny, tworzy się pole magnetyczne. Istotnie, gdy przez środek poziomo leżącego papieru posypanego opiłkami żelaznymi, przeprowadzimy pionowo drut, przez który przebiega prąd, opiłki przy wstrząsaniu papieru układają się w koła coraz większe, otaczające ten drut.

Comments

  1. By Reklama