Działanie prądu elektrycznego cz. 2

Kierunek, w jakim igła zboczy, możemy z góry przewidzieć, znając kierunek prądu i odwrotnie: z kierunku zboczenia igły poznajemy kierunek prądu, to na zasadzie następującej reguły: jeżeli wyobrazimy sobie rękę prawą, trzymaną nad igłą magnetyczną wzdłuż jej kierunku tak, że jest wewnętrzną stroną dłoni ku igle zwrócona, a prąd dodatni płynie przez drut przeciągnięty nad igłą w kierunku, w jakim palce wychodzą z dłoni, to biegun północny igły odchyli się w stronę grubego palca tej ręki. Gdy więc drut, przez który płynie prąd, trzymamy raz nad, drugi raz pod igłą, zmieni się za każdym razem kierunek odchylenia igły. Jeżeli zaś drut odwrócimy i trzymamy go pod igłą, odchyli się ona tak, jak za pierwszym razem. A więc gdy drut owiniemy dookoła igły magnetycznej wielokrotnie, wzdłuż jej kierunku, jak wzmocnimy znacznie działanie na nią prądu. Takie urządzenie umożliwia przeto wykazanie nawet bardzo słabego prądu i mierzenie siły prądów silnych. Przyrządy na tej zasadzie oparte, galwanoskopy, galwanometry, multiplikatory służą do wykrycia prądu, jego kierunku i natężenia. Drut, obiegający dookoła igły, winien być koniecznie izolowany, aby prąd nie przebiegał po jego zwojach poprzecznie.

Comments

  1. By Reklama