Działanie prądu elektrycznego cz. 1

Ujawnianie prądu. Patrząc się na przewodnik w obwodzie zamkniętym, nie moglibyśmy poznać wzrokiem, czy prąd po nim płynie, czy nie. Nie poznalibyśmy tego, zwłaszcza w przewodniku izolowanym, żadnym innym zmysłem, chyba gdybyśmy ujęli koniec jednego przewodnika w jedną rękę, koniec drugiego – w drugą, tj. włączylibyśmy w obwód prądu własne ciało, lub przyłożyli koniec jednego przewodnika do górnej, drugiego do dolnej powierzchni języka. Poznać obecność prądu można tylko ze skutku, jaki on wywiera na pewne inne ciała, zwłaszcza z jego działania na magnes, na żelazo, na wodę itp.

Działanie prądu na magnes. Jeżeli nad igłą magnetyczną, mogącą się swobodnie poruszać, przeprowadzimy wzdłuż niej i równolegle do niej drut, po którym płynie prąd elektryczny, igła wnet poruszy się, odchylając się ze swego położenia i to tym bardziej, im silniejszy jest prąd. Jeżeli zmienimy kierunek prądu, odwracając np. drut tylnym końcem ku przodowi i odwrotnie, igła odchyli się w stronę przeciwną.

Comments

  1. By Reklama