Ciśnienie na ścianki cz. 9

To ciśnienie ku górze nie zależy więc od ilości wody, znajdującej się pod powierzchnią, podlegającą ciśnieniu (pod powierzchnią denka), lecz od wysokości wody w otoczeniu, licząc od tej powierzchni do poziomu cieczy w naczyniu. Jeżeli dolna powierzchnia ciała, w cieczy zanurzonego, ma np. 15 cm2, a jej odległość od górnej powierzchni cieczy wynosi np. 20 cm, to ciśnienie na nią cieczy z dołu ku górze, równa się 15×20 = 300 cm3 danej cieczy. Ciśnienie ku górze, zwane parciem cieczy, powstaje, jak i ciśnienie na boki, stąd, że niżej leżące warstwy cieczy, uciskane przez górne, rozlewają się na wszystkie strony, przenosząc ciśnienie, któremu podlegają, na boki i ku górze jednakowo, na zasadzie równomiernego rozchodzenia się ciśnienia. Im więc wyżej wznosi się ciecz w naczyniu dookoła powierzchni, doznającej parcia ku górze, tym bardziej słup cieczy pod tą powierzchnią jest przez otaczającą ciecz ściśnięty, tern silniej na wszystkie strony, a tern samem i ku górze, oddziaływa przeciw temu doznawanemu przezeń ciśnieniu.a

 

Comments

  1. By Reklama