Ciśnienie na ścianki cz. 4

Naczynie, mające w bocznej ściance otwór nad dnem, swobodnie zawieszone (czy pływające na korku, lub stojące na lekkim wózku) i napełnione wodą, odchyla się z kierunku pionowego (czy odpływa lub odsuwa się), w stronę przeciwną otworowi, przez który wycieka, w naczyniu bowiem, ciśnienie cieczy na jakikolwiek punkt bocznej ścianki, równoważy się takim samym ciśnieniem jej na punkt przeciwległy; tylko w miejscu, w którym woda wypływa swobodnie przez otwór, nie ciśnie ona bocznie na ściankę i dlatego nie równoważy ciśnienia na to miejsce ścianki bocznej, które leży naprzeciw otworu; to ostatnie ciśnienie wprowadza naczynie w ruch. Na tej zasadzie oparty jest przyrząd, zwany kołem (albo młynkiem) Segnera, złożony z pionowego, pustego wewnątrz walca, zamkniętego u dołu dnem, nad którym z walca wychodzą poziomo rurki na końcu zamknięte, lecz mające z boku otworek; we wszystkich tych rurkach, otworki zwrócone są w jedną stronę, np. w kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy cylinder ten w położeniu pionowym zawiesimy lub oprzemy lekko na końcach podłużnej osi i napełnimy go wodą, pocznie ona przez te otworki wyciekać, a jednocześnie cały przyrząd zacznie się obracać w stronę przeciwną. Przyrząd ten znajduje zastosowanie w praktyce.

 

Comments

  1. By Reklama