Ciśnienie na ścianki cz. 3

Należy przeto ściśle odróżniać ciśnienie cieczy od jej ciężaru, tak jak np. ciśnienie sprężyny od jej ciężaru. Stąd prawo: Ciśnienie cieczy ku dołowi, równa się ciężarowi słupa tej cieczy, mającego za podstawę powierzchnię, doznającą ciśnienia, za wysokość zaś, odległość tej powierzchni od górnego poziomu cieczy.

Prawo 2. Jeżeli sobie wyobrazimy na bocznej ściance naczynia, zawierającego wodę, lub na bocznej powierzchni ciała, w tej wodzie zanurzonego, powierzchnię mającą np. 10 cm2, a znajdującą się w głębokości 70 c/n, licząc od jej środka do górnej powierzchni wody w naczyniu, to ciśnienie, jakie woda wywiera na to miejsce, wynosi, jak pokazuje doświadczenie, 10×70=700 cm3 wody (obliczamy więc to ciśnienie wody tak samo, jak ciśnienie na dno). Ciśnienie boczne cieczy, równa się ciężarowi słupa tej cieczy, mającego za podstawę powierzchnię, na którą ciecz bocznie ciśnie, za wysokość zaś – odległość tej powierzchni, od górnego poziomu cieczy. Stąd, im głębiej, tern ciecz ciśnie na boki silniej. Z tego powodu, woda wytryskuje z naczynia przez boczne otwory tym silniej, im otwór znajduje się niżej.

 

Comments

  1. By Reklama