Ciśnienie na ścianki cz. 2

Jeżeli więc, powierzchnia dna wiadra, czy konwi ma 500 cm2, a wysokość wody w tych naczyniach wynosi 35 cm, to ciśnienie wody na to dno, równa się ciśnieniu 500×35=17500 cm3 wody = 17500 gramom =17,5 kilogramom, jak stwierdzono za pomocą doświadczeń, bez względu na to, ile wody w takim naczyniu się znajduje, a więc bez względu na ciężar wody. Gdybyśmy sobie wyobrazili dno tak samo wielkie, lecz w naczyniu, które tuż nad dnem zwęża się raptownie ku górze lejkowato i wznosi się wyżej już tylko w postaci rurki i gdyby to naczynie było napełnione wodą do tej samej wysokości, to pomimo, iż zawierałoby ono wody znacznie mniej od poprzedniego, ciśnienie jej na dno byłoby tak samo wielkie (tę z pozoru dziwną zasadę nazywamy „paradoksem hydrostatycznym”), gdyż jak wiemy, na zasadzie równomiernego szerzenia się ciśnienia (prawo Pascala), każde miejsce dna, równie wielkie, jak przekrój górnej rurki tego naczynia, doznaje takiego samego ciśnienia, jak ta część cieczy, na którą słup wody w tej rurce bezpośrednio ciśnie.

 

Comments

  1. By Reklama