Ciśnienie na ścianki cz. 13

Do oznaczenia ciężaru właściwego, ciał płynnych i sypkich, używam) najczęściej flaszeczki o wysokiej szyjce, do której nalewamy, czy sypiemy dane ciało do wysokości, jaką sobie na tej szyjce znaczkiem oznaczymy; zważywszy to ciało z flaszeczką, odliczamy ciężar tej ostatniej; w ten sam sposób oznaczamy (raz na zawsze), ciężar takiej samej objętości wody destylowanej (takie flaszeczki nazywamy piknometrami). Do oznaczenia ciężaru właściwego cieczy, używamy często przyrządu, zwanego areometrem. Jest to rurka szklana, rozszerzona w dolnej części, zalutowana na obu końcach i u dołu obciążona ołowiem lub rtęcią, aby mogła pływać w położeniu pionowym (można też użyć innego ciała, pływającego pionowo); górna, węższa część rurki, opatrzona jest podziałką. W miejscu, do którego się zanurza w wodzie destylowanej, mającej 4 stopnie ciepła, robimy na rurce poziomą kreskę i oznaczamy

ten punkt przez 0 (zero). Im rzadszą jest ciecz, tym głębiej zanurza się w niej areometr, na którego podziałce odczytujemy stopień tej gęstości, lub też ciężar właściwy. Zazwyczaj używane bywają areometry, specjalnie zastosowane do danej cieczy; posiadają one wówczas odpowiednio zastosowaną podziałkę, wykazującą najczęściej w odsetkach, stosunek domieszanej do danej cieczy wody.

 

Comments

  1. By Reklama