Ciśnienie na ścianki cz. 1

  Każda ciecz wywiera ciśnienie ku dołowi (na dno naczynia, lub na górną powierzchnię zanurzonego w niej ciała) jak i na boki (na boczne ścianki naczynia, na boczne powierzchnie umieszczonego w niej przedmiotu), jak wreszcie i ku górze (na dolną powierzchnię ciała w niej się znajdującego). To ciśnienie jest we wszystkich 3-ch wypadkach niezależne od kształtu, czy wielkości naczynia, a więc od ilości cieczy, lecz tylko od wielkości powierzchni, na którą ciśnie i od wysokości słupa cieczy, licząc od tej powierzchni do górnego poziomu cieczy w naczyniu. Ciśnieniem więc własnym cieczy rządzą 3 prawa:

Prawo 1. W wiadrze, rozszerzającym się ku górze, mieści się więcej wody, niż w kuble o ściankach pionowych, napełnionym wodą do tej samej wysokości i mającym tej samej wielkości dno, a zwłaszcza więcej, niż w konewce, o takim samym dnie, lecz zwężającej się ku górze i napełnionej wodą do tejże wysokości; a jednak, ponieważ wszystkie 3 naczynia mają dno tej samej wielkości i woda wznosi się w nich na jednakową wysokość, to ciśnienie wody na dno, jest w każdym z tych naczyń jednakowe i równa się temu ciśnieniu, jakie woda wywiera na dno drugiego z nich, t. j. kubła o ściankach pionowych (cylindrycznego).

 

Comments

  1. By Reklama