Barwy ciał cz. 3

Wrażenie barwy. Jeżeli przedmiot wypuszcza, lub odbija, albo przepuszcza przez siebie wszystkie wymienione powyżej promienie barwne, wchodzące w skład jasnej wiązki promieni słońca, czy światła sztucznego, wówczas promienie te, wpadając do naszego oka, sprawiają wrażenie barwy białej i wskutek tego sam przedmiot wydaje się nam białym. Jeżeli jednak przedmiot pochłania pewne promienie, a tylko promienie jednego rodzaju, np. czerwone, odbija (czy z siebie wypuszcza, albo przez siebie przepuszcza), wówczas przedmiot wydaje się nam zabarwiony na czerwono. Sukno więc czerwone np., wydaje się nam czerwonym dlatego, że farba, którą jest zabarwione, ma tę własność, że pochłania wszystkie padające na nią promienie światła, żółte; zielone, niebieskie i t. d., nie pochłania zaś promieni czerwonych, które odbija; te odbite promienie czerwone, wpadając od sukna do naszego oka, sprawiają w nim wrażenie czerwieni. Gdybyśmy takie sukno położyli na otrzymanym w ciemni widmie słonecznym, to we wszystkich miejscach sukna, na które padają, promienie żółte, zielone, niebieskie, czy fioletowe widma, byłoby to sukno czarne, tylko w miejscu, na które padają promienie czerwone, widzielibyśmy barwę czerwoną, gdyż tylko w tym miejscu promienie nie wnikają w farbę sukna i zostają odbite, a więc mogą dojść do naszego oka.

Comments

  1. By Reklama