Szczególne rodzaje promieni cz. 2

Promienie Rontgena. Świecące pod wpływem promieni katodalnych miejsce szklanej ścianki naczynia, wysyła obok jasnych, jeszcze szczególne promienie ciemne w przestrzeń na zewnątrz naczynia, zwane promieniami Rontgena. Mają one tę własność, że pewne ciała, na które one działały, świecą potem w ciemności (fluoryzują). Są to prawdopodobnie nie fale eteru, lecz stanowią ruch nadzwyczaj drobnych mas. Działają […]

Szczególne rodzaje promieni cz. 1

Promienie katodalne. Jeżeli, w zamkniętą dookoła rurkę czy kulę szklaną, wlutujemy w 2 oddalonych od siebie miejscach druciki platynowe i w naczyniu tym rozrzedzimy powietrze bardzo silnie, to po złączeniu drucików z przewodnikami, prowadzącymi silny prąd elektryczny, pojawia się we wnętrzu naczynia światło fioletowe, wyjąwszy miejsca, otaczającego drucik złączony z biegunem ujemnym, czyli katodem źródła […]

Fale elektryczne cz. 2

Pomimo, że metale są dobrymi przewodnikami elektryczności, to jednak opiłki metaliczne stawiają silny opór prądowi i dlatego dzwonek nie dzwoni, choć jest z baterią złączony wyłącznie przewodnikami metalicznymi, tworzącymi obwód zamknięty. Z chwilą jednak, gdy w oddali nastąpi wyładowanie elektryczne, tj. zjawi się iskra elektryczna, która wywołuje drgania faliste w eterze wszechświatowym i fale te, […]

Fale elektryczne cz. 1

Promieniowanie elektryczności. Ponieważ elektryczność zachowuje się podobnie, jak ciepło i światło, w które się łatwo zamienia i z których znów powstaje i posiada tę samą szybkość, przeto od dawna zwracało to uwagę badaczów, że do przybieżenia wymaga przewodników, gdy ciepło i światło szerzyć się mogą w przestrzeni, nie zajętej ośrodkiem materialnym, w postaci fal kulistych. […]

Prądy indukcyjne cz. 4

Pod wpływem więc wzmocnionego magnetyzmu podkowy, wzmacnia się teraz prąd w cewkach obracającego się koła, a z kolei staje się silniejszym i magnetyzm podkowy itd. Tak prąd dostarczany przez maszynę wzrastałby wciąż dalej, gdyby nie zwiększające się jednocześnie przyciąganie magnetyczne pomiędzy podkową a kołem, stawiające coraz większy opór obrotowi koła. W szybki ruch obrotowy puszczamy […]

Prądy indukcyjne cz. 3

W tym drugim przyrządzie, przez który słuchamy, umieszczone są jeszcze zwykle luźno przylegające do siebie kawałki węgla twardego, które pod wpływem prądu drgają, stawiając słabszy lub silniejszy opór prądowi, w miarę, jak on się zmienia, co wpływa na znaczne wzmocnienie słyszanego dźwięku; taki przyrząd nazywamy mikrofonem. Prądnica. Najsilniejsze prądy indukcyjne, stosowane dziś do poruszania wielkich […]

Prądy indukcyjne cz. 2

Telefon. Na własnościach prądu indukcyjnego oparty jest aparat, zwany telefonem, złożony z 2 jednakowo urządzonych przyrządów, złączonych dwoma przewodnikami. Gdy przed jednym z nich mówimy, osoba, stojąca w znacznej odległości, przyłożywszy do ucha drugi, słyszy mówiącego. W każdym z tych przyrządów w drewnianej oprawie, znajduje się magnes, tkwiący końcem w cewce , przed którą znajduje […]

Prądy indukcyjne cz. 1

Prąd zmienny. Jeżeli do pustej wewnątrz cewki, której oba końce drutu z sobą złączymy, nie łącząc ich z żadnym źródłem prądu, wsuniemy sztabkę namagnesowaną, po drucie cewki przebiegnie prąd elektryczny chwilowy; gdy sztabkę wysuniemy, w drucie tym zjawi się na chwilę znów prąd, lecz biegnący w stronę przeciwną. Prąd, wywołany w podobny sposób przez wpływ […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 9

Okazuje się, że przy każdej blaszce powstaje inny gaz, a mianowicie: przy biegunie + tlen, przy biegunie ujemnym – wodór, którego w tym czasie wytwarza się na objętość 2 razy więcej, niż tlenu. Ponieważ te same 2 gazy, złączone z sobą na powrót chemicznie w tym samym stosunku, tworzą znów wodę, przeto widzimy, że prąd […]

Działanie prądu elektrycznego cz. 8

Lampa łukowa składa się głównie z 2 pałeczek węglowych, zwróconych ku sobie końcami; drugie ich końce łączą się z przewodnikami, doprowadzającymi silny prąd. Jeżeli te węgle zetkniemy z sobą na chwilę, aby zaniknąć obwód i prąd przepuścić, a następnie je nieco rozsuniemy, pojawi się między ich wolnymi końcami silne światło, zwane łukiem Wolty. Ponieważ jednak […]